Mujh Ko Maloom Hai

Mujh Ko Maloom Hai Meri Kahtar

Kahin Ik Jaal Bana Rakha Hai