Mukhtasir hi sahi

Mukhtasir hi sahi kahani tu hai
Teri meri mohabbat ki rawani tu hai