Na Hoi Gar Mere Marne Se

Na Hoi Gar Mere Marne Se Tasali Na Sahi

Imtihan Aur Bhi Baqi Ho Tu Ye Bhi Na Sahi