Na Pane Se Kisi Ke Hai

Na Pane Se Kisi Ke Hai Na Kuch Khone Se Matlab Hai
Ye Dunya Hai Isay Tu Kuch Na Kuch Hone Se Matlab Hai