Naya Hai Zamana

Chiraghon Ke Badle Makan Jal Rahe Hain

Naya Hai Zamana Nayi Roshni Hai