O dil toar ke jane walay

O dil toar ke jane walay dil ki baat batata ja
Ab mein dil ko kya samjhaao mujh ko bhi samajhata ja