Pakeezgi

Hamesha Pakeezgi Hi Neelam Hoti Hai ‘Saahil’

Be Hayai Toh Khud Hi Bika Karti Hai