Puri awaz se ik roz

Puri awaz se ik roz pukaron tuj ko
Aur phir meri zuban par tera tala lag jaye