Roshan bhi karo ge kabhi

Roshan bhi karo ge kabhi tareki shab ko
Ya shama ki manind pighaltay hi rahoge