Roz us ko sochna

Roz us ko sochna, yaad karna, khayal main lana
Dekho main kese apna ishq halal karta hun