Sab qatal ho ke

Sab qatal ho ke tere muqabil se aaye hain

Ham log surkharo hain ke manzil se aye hain