Sada aik hi rukh

Sada aik hi rukh nahi nao chalti
Chalo tum idhar ko hawa ho jidhar ki