Saprud khak hi karna

Saprud khak hi karna tha mujh ko
Tu phir kahay ko nehlaya gaya hun