Saza Deni Ham Ko Bi Aati Hai

Saza Deni Ham Ko Bi Aati Hai O Be Khabar

Par Tu Takleef Se Guzre Ye Ham Ko Gwara Nahi