Shayad Wo Mohabbat Ki

Shayad Wo Mohabbat Ki Koi Aur Qisam Chahta Tha

Main Ne Usay Dil Diya, Mgar Wo Jisam Chahta Tha