Siah Posh Ho Gya

Tu Intkhab-e Rang Mai Masrof Aur Idhar
Koir Tere Junon Mai Siah Posh Ho Gya