Taaqat Se Sar Qalam

Taaqat Se Sar Qalam Kiye Jate Hain ‘Saahil’

Dil Toh Mohabbat Ko Sajda Karte Hain