Thi khabar garam ke

Thi khabar garam ke Ghalib ke uray gey purzy
Dekhne ham bhi gaye thy par tamasha na hoa