Tujhe dushmanon ki khabar nah thi

Tujhe dushmanon ki khabar nah thi mujhe doston ka pata nahi
Tri dastan koi aur thi mra waqea koi aur hai