Tum Mere Liye Itne

Tum Mere Liye Itne Pareshan Se Kyun Ho
Mein Dob Bhi Jata Tu Kahin Aur Ubarhta