Umar Jitni Bhi Kati

Umar Jitni Bhi Kati Us Ke Bhrose Pe Kati

Aur Ab Sochta Hun Is Ka Bhrosa Kya Tha