Us ko rukhsat to kya tha

Us ko rukhsat to kya tha mujhe maloom nah tha
Sara ghar le gaya ghar chore ke jane wala