Wafa Jis Se Ki

Wafa Jis Se Ki Bewafa Ho Gaya

Jisay But Banya Khuda Ho Gaya