Waqya kuch bhi ho

Waqya kuch bhi ho sach kehnay mein ruswai hai
Kyun na khamosh rahon ahal-e nazar kehlaon