Wekh bandya aasmana ty urday panchi

Wekh bandya aasmana ty urday panchi
Wekh ty sai ki kardy nay
Na o krdy rizq zakheera
Na o bhuky mardy nay
Kidi kisy nay pankh pakhero
Bhuky mardy wekhy ndy
Bandy e kardy rizq zakheera
Bandy e bhuky mardy nay