Wo Allah Pey Yaqeen Hai

Wo Allah Pey Yaqeen Hai Jo Us Ko Juda Sa Lagta Hai

Warna Darya Ko To Har Skahks Mosa Sa Lagta Hai