Yaad ka zakham bhi

Yaad ka zakham bhi hum tujh ko nahi day satke
Dekh kis aalam gurbat mein miley hain tujh se