Yeh Jo Tum Pharti Ho Ghour Se

Yeh Jo Tum Pharti Ho Ghour Se
Mere Shairon Ka Waqar Bharta Hai