Yeh Tujh Pe Munhassir Hai

Yeh Tujh Pe Munhassir Hai Ke Kis Baat Per Biggar  Jana

Warna Talkhiyo Se Bhi Aaj Dil Tota Nahi Kartey