Zarb Dil Par Lagti Hai

Nafi Tum Ho Nahi Sakte, Jama Se Tum Ko Nafrat Hai

Taqseem Tum Ko Karte Hain Tu Zarb Dil Par Lagti Hai